terça-feira, 28 de abril de 2009

Artigo- Tecnologia de la Información y Comunicación aplicada al alumnado con discapacidad: un acercamiento docente

Hoje vou refletir sobre:

Muito interessante o artigo de Diego Jesús Luque Parra e Gemma Rodríguez Infante.
Revista Iberoamericana de Educación
ISSN:1681-5653

sábado, 4 de abril de 2009

Hoje vou refletir sobre:

quinta-feira, 2 de abril de 2009